Proboszczowie parafii Szemborowo

Na przestrzeni pierwszego półtorawiecznego okresu istnienia parafii, to jest od połowy XV w. do początków XVII w., źródła ujawniają jedynie czterech proboszczów:

ks. Mikołaj 1463 r.

ks. Wojciech z Paruszewa 1520 r.

ks. Józef ze Stawu przed 1608 r.

ks. Stanisław Skrzetuski 1608 r.

Następnych proboszczów udało się ustalić wszystkich:

ks. Szymon Stankowski 1617 – 1649

ks. Stanisław Stupecki 1649 – 1670

wakans 10 letni

ks. Wojciech Jan Jakczyński 1680 – 1690

wakans 28 letni

ks. Hieronim Szobrowski 1718 – 1725

ks. Sebastian Straszewski 1725 – 1726

ks. Michał Czarnecki 1726 – 1732

ks. Wojciech Palęcki 1732– 1742

ks. Józef Damecki 1742 – 1766

ks. Augustyn Lewandowski 1768 – 1785

ks. Kazimierz Łojek 1785 – 1817

wakans 5 letni

ks. Józef Swierkowski 1822 – 1841

ks. Szymon Kubicki 1841 – 1875

wakans 11 letni

ks. Maksymilian Drożdżyński 1886 – 1890

ks. Bronisław Piotrowski 1890 – 1900

ks. Edmund Konarski – budowniczy obecnego kościoła 1900 – 1951

ks. Bernard [Kwasigroch] Mariański 1951 – 1960

ks. Franciszek Ożdżyński 1960 – 1970

ks. Leon Wilczyński 1970 – 1972

ks. Edmund Binkowski 1972 – 1980

ks. Marian Baranowski 1980 – 2000

ks. Tadeusz Kruszka 2000 – 2001

ks. Zdzisław Haenel 2001 – 2015

ks. Piotr Król – adm. 2015 - …